Vakantiegedrag Nederlanders  2021 - 2022

Het onderzoek Vakantiegedrag Nederlanders geeft veel inzichten in het vakantiegedrag van Nederlanders. Van het aantal ondernomen vakanties, de bestemming van vakanties tot de bestedingen aan een vakantie. 

De doelpopulatie

Minimale leeftijd van 15 jaar en woonachtig in particuliere huishoudens. Personen die in inrichtingen, instellingen of tehuizen wonen (de institutionele bevolking) zijn niet meegenomen in dit onderzoek. 

Alle reizen die eindigen of zijn gehouden in een kalenderjaar worden meegenomen in het betreffende onderzoeksjaar. Het onderzoek is een panelonderzoek. Een steekproefonderzoek, zoals het Vakantieonderzoek, levert geen exacte uitkomst op, maar een zo goed mogelijke benadering daarvan. 

Vakantie kenmerken binnenlandse vakanties

In 2021 zijn in heel Nederland 21,44 miljoen vakantie door Nederlanders ondernomen. In 2022 was dit 16,5 miljoen. Hier zien we vooral de afname van het Corona-effect. Het totaal aantal vakanties in Nederland (ook gemaakt door buitenlanders in Nederland) steeg van 31,69 miljoen naar 35,93 miljoen. Een verhoudingsbeeld dat we ook kenden vóór de Corona pandemie.
Het aantal vakanties van Nederlanders in Limburg was in 2021 2,22 miljoen. In 2022 was dit 1,8 miljoen. Het Limburgse aandeel in binnenlandse vakanties in 2021 was 10,35%. In 2022 was dit 10.9%  een lichte stijging in de verhouding van binnenlandse vakanties.

Bestedingen in Limburg binnenlandse vakantiegangers

Limburg bezet de derde plaats in Nederland waar het gaat om de totale bestedingen van Nederlanders in 2022. Het totaalbedrag komt uit op € 520 miljoen. 
Als we kijken naar de bestedingen per persoon, dat is dit in Limburg in 2022 gelijk gebleven t.o.v. 2021. Beide jaren een gemiddelde van € 290,- per persoon. Daarmee bezetten we een gedeelde tweede plaats met Friesland.

Zie onderstaande tabel m.b.t. de bestedingen per provincie. 

Alle gegevens

Bestudeer en analyseer alle gegevens uit het onderzoek vakantiegedrag Nederlanders 2021-2022