Rapporten

Hier vindt u informatie over trends in de toeristische markt, onderzoeken die zijn gedaan op het gebied van toerisme en rapportages over feiten en cijfers op toeristisch gebied.

Via de diverse links kunt u de betreffende PDF's inlezen of downloaden.

Mocht u over een van de items vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ons via info@limburg.marketing of 0475-386300

 • Lim­burg blijft in­ter­na­ti­o­naal toe­ris­ti­sche top­per

  Limburg blijft een toeristische topper.  Zowel voor Nederlanders zelf, maar ook voor onze ooster- en zuiderburen. Dat blijkt uit onderzoek naar de bekendheid en het imago van toeristisch Limburg.

  Lees meer over de resultaten van het onderzoek in de Factsheet- bekendheid- en imagometing Limburg. Mei 2019

 • Definitief rapport toeristische cijfers Limburg 2017

  In opdracht van de Provincie Limburg heeft ZKA Leisure Consultants het definitieve rapport samengesteld over de toeristische cijfers van 2017 voor LimburgApril 2019

 • Toerisme in perspectief 2018

  Het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) publiceert ieder jaar cijfers over de ontwikkeling van het toerisme wereldwijd en het inkomend toerisme naar Nederland.
  Daarnaast wordt een korte benchmark analyse gegeven van onze buurlanden en de verwachtingen van het toerisme de komende jaren. Juli 2018

 • Impactmonitor 2017

  VVV Midden-Limburg heeft Dynamic Concepts opdracht gegeven de effecten van het toeristische beleid, in relatie tot de diverse aanwezige toeristische speerpunten in Midden-Limburg te onderzoeken. Lees het onderzoek.
  Januari 2018

 • Toeristische Trendrapportage Limburg 2016-2017

  Bekijk de toeristische trends en feiten in Limburg 2016-2017, uitgevoerd door ZKA in opdracht van de provincie Limburg. Hoeveel gasten komen er en wat besteden ze zijn de kernvragen die in het rapport beantwoord worden. December 2017

 • Resultaten zomermeting 2017

  VVV Midden-Limburg heeft voor het eerst een enquete uitgestuurd naar haar leden met het doel de resultaten te meten van het zomerseizoen.

  Bekijk de reacties op de enquête resultaten zomerseizoen 2017. September 2017

 • Bezoekersonderzoek natuurgebieden

  NBTC-NIPO Research heeft in opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Limburgs Landschap in heel 2016 een ‘Bezoekersonderzoek natuurgebieden" uitgevoerd.

  In het rapport wat daaruit verscheen worden ook 8 Limburgse gebieden meegenomen. Mei 2017

 • Toerisme in perspectief 2017

  Het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft in maart cijfers gepubliceerd over de Ontwikkeling van het toerisme wereldwijd en het inkomend toerisme naar Nederland.
  Daarnaast wordt een korte benchmark analyse gegeven van onze buurlanden en de verwachtingen van het toerisme de komende jaren. Maart 2017

 • Duurzaam toerisme Niederrhein Limburg

  Het project duurzaam toerisme moet antwoord geven op de vraag welk potentieel verduurzaming van het toerisme in de grensregio Noord- en Midden Limburg en Niederhein in economisch opzicht biedt voor de toeristische ondernemers, in sociaaleconomisch opzicht voor de inwoners in deze regio’s en in ecologisch opzicht voor de natuur en omgeving in deze gebieden.
  In het project participeert VVV Midden-Limburg samen met Leisureport.

 • Netwerkmarketing dagtoerisme

  Segmentering van doelgroepen gebeurt op dit moment steeds meer via levensstijlen. Leer meer over het segmenteren op basis van levensstijlen in het document Netwerkmarketing dagtoerisme.

 • Kansen op de Vlaamse markt

  De Belgen, wie zijn ze en wat doen ze. Maar voornamelijk, hoe verleid je ze om naar Nederland te komen? Je vindt de antwoorden in deze presentatie van NBTC. Juni 2016