Resultaten DataTool 2022 t/m Q3-2023

In onderstaande PDF zijn de Leefstijlresultaten zichtbaar voor heel 2022 en de eerste drie kwartalen van 2023. Dit op basis van ingebrachte postcodes van Limburg Marketing partners en diverse projecten.

Ingegeven data

De gegevens van 2022 kunnen als compleet worden beschouwd. De verwachting is, dat daar niet of nauwelijks nog aanvullingen opgaan komen. De resultaten van het lopende jaar kunnen/zullen nog wijzigen, omdat diverse partners van Limburg Marketing pas op het einde van het jaar de postcodes voor het hele achterliggende jaar invoeren.

Resultaten

Kijkend naar de harde percentages, blijkt, dat de stijlzoeker zeven kwartalen achter elkaar ruimschoots het hoogste percentage kent. Verbinding-, inzicht-, rust-, en plezierzoeker liggen nagenoeg gelijk. De avontuurzoeker kent duidelijk het laagste percentage.

Als echter de afwijking wordt genomen t.o.v. het landelijk gemiddelde per leefstijl, dan blijkt ook hier weer (nog nadrukkelijker) dat de stijlzoeker zeven kwartalen achter elkaar ruimschoots boven het landelijk gemiddelde scoort.
Maar ook de verbinding- en inzichtzoeker scoren structureel ruim boven het landelijk gemiddelde.  Ook de harmoniezoeker scoort met gemiddeld 7% boven het landelijk gemiddelde.
De plezierzoeker, maar zeker de avontuurzoeker scoren structureel ruimschoots onder het landelijk gemiddelde

Naast een regionaal overzicht is er ook een overzicht per gemeente beschikbaar. Iedere drie maanden komt er een nieuw geupdate overzicht beschikbaar. 

Limburg Marketing zal de uitkomsten van deze data meenemen in de marketing (actie)plannen.