Particuliere verhuur via online platformen 2019 tot en met 2022

De Statistiek Logies Accommodaties (SLA) van Eurostat geeft inzicht in cijfers over de logiesaccommodaties in Nederland, maar een deel van het toeristisch verblijf – waaronder de particuliere verhuur via online platformen – is hierin niet opgenomen. Met de toename van het gebruik van deze online platformen groeit ook de behoefte aan cijfers en data. Eurostat is een project gestart om structureel inzicht te krijgen in de particuliere verhuur. Airbnb, Booking, Expedia Group en TripAdvisor stelden hiervoor data beschikbaar. Onlangs publiceerde de LDA een online analyse van de Eurostat-data van 2019 t/m 2022.

Aantal overnachtingen bij particulier verhuur accommodaties

Uit deze data blijkt dat bezoekers in 2022 in de Europese Unie zo’n 547 miljoen nachten doorbrachten in particuliere vakantieaccommodaties, die via de vier genoemde online platformen zijn verhuurd. In Nederland verbleven bezoekers in 2022 8.3 miljoen nachten in particuliere vakantieaccommodaties die via Airbnb, Booking, Expedia Group en TripAdvisor werden aangeboden. In 2019, 2020 en 2021 ging het om respectievelijk 9.4, 5.9 en 6.5 miljoen overnachtingen. In 2022 was Noord-Holland de provincie met de meeste overnachtingen in particuliere verhuuraccommodaties in Nederland, gevolgd door Zuid-Holland en Zeeland.

Binnenlands versus buitenlands bezoek

Voor corona zagen we dat vooral buitenlandse toeristen waren die in Nederland in particuliere verhuuraccommodaties overnachtten (iets meer dan 80% van alle overnachtingen). Tijdens corona zagen we dit veranderen en nam het aantal overnachtingen onder binnenlandse toeristen toe. In 2022 zien we dat de verhoudingen echter weer terugdraaiden naar hoe het vóór corona was; het merendeel van de overnachtingen in particuliere verhuur werd ondernomen door buitenlandse toeristen. Van de buitenlandse toeristen is ons buurland Duitsland het belangrijkste herkomstland.

Meer data over de particuliere verhuur

Zie onderstaande infographic.