Onderzoek naar internationaal bezoek

Inkomend dagbezoek en verblijfsbezoek

In 2021 en 2022 verzamelde het NBTC aan de hand van twee onderzoeken gegevens over internationaal bezoek aan Nederland.

Het Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) richt zich op dagbezoekers vanuit de Duitse en Belgische grensregio’s: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dagbezoekers overnachten niet in Nederland en gaan dezelfde dag terug naar huis.

Het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) zijn bezoekers afkomstig uit elf belangrijke herkomstlanden; Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Denemarken, Polen, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Het gaat over de meerdaagse bezoeken aan ons land, waarbij in Nederland is overnacht.

Voor zowel het Onderzoek Inkomend Dagbezoek, als voor het Onderzoek Inkomend Toerisme, zijn respectievelijk 9.512 en 10.641 bezoekers ondervraagd met behulp van een online vragenlijst. Voor dit onderzoek zijn naast alle overnachtingen in geregistreerde verblijfsaccommodaties ook overnachtingen meegenomen in van particulieren gehuurde accommodaties, op boten, bij familie, vrienden of bekenden, of in tweede woningen. Dit is een verrijking t.o.v. het laatste onderzoek op deze schaal van 2014.

Kernpunten en totaaloverzicht

Onderstaand de kernpunten uit de onderzoeken, waar mogelijk gericht op Limburg.

  Dagbezoeken

  Bezoeken op basis van 'zakelijke redenen' blijven buiten beschouwing. Het betreft de leeftijdsgroep 18 t/m 74 jaar en de dagbezoeken afgelegd in een afgebakende periode van 12 maanden (oktober 2021 t/m september 2022).

  Totalen voor heel Nederland

  Vanuit Duitsland: 76,3 miljoen bezoekers - 8,4 miljard euro aan omzet.
  Vanuit België: 16,9 miljoen bezoekers - 2,0 miljard euro aan omzet.

  Cijfers voor Limburg

  Limburg haalt 16,79 miljoen dagbezoekers binnen van de in totaal 93,2 miljoen dagbezoekers. Waarvan 13,925 miljoen uit Duitsland (=18% van het totaal vanuit Duitsland) en 2,865 miljoen uit België (=17% van het totaal uit België). Dit is het hoogste totaalcijfer van heel Nederland.

  Alleen al de dagbestedingsomzet van Duitse en Belgische bezoekers komt daarmee voor Limburg uit op respectievelijk 1,740 miljard en 501 miljoen. Dit is totaal ongeveer 2,24 miljard Euro in 2022. 

  Gemiddeld besteed bedrag per bezoekdag in Limburg:
  - Duitsers: € 125,- (Landelijk gemiddelde € 110,-).
  - Belgen: € 175,- (landelijk gemiddelde € 120,-).
  Onder de Duitse bezoekers zijn Venlo en Roermond de favoriete bestemmingen, waar respectievelijk 49% en 32% van de dagbezoekers naartoe gaat. Voor de Belgen is Maastricht de populairste bestemming.

  Motieven dagbezoeken

  49% van de Duitsers en 45% van de Belgen komt naar Nederland met een recreatief doel. Daarnaast behoren winkelen (40% en 34%) en op (familie)bezoek komen (10% en 18%) ook tot de top 3.

  Voor Limburg liggen de cijfers voor dagbezoek vanuit Duitsland op: 27% recreatief, 63% winkelen, 9% (familie)bezoek. De cijfers voor Belgen liggen op: 32% recreatief, 50% winkelen, 17% (familie)bezoek. Het hoofdbezoekmotief ligt dus duidelijk op winkelen.

  Leeftijdsgroepen

  De leeftijdsgroep 50 jaar of ouder vormt met 40% de grootste groep bezoekers vanuit de Duitse grensregio’s, gevolgd door de 18 t/m 34-jarigen met 31%.

  De groep 50-plussers met 41% en de 18 t/m 34-jarigen met 39% zijn de twee grootste groepen bezoekers vanuit Vlaanderen en Brussel.

  Bezoekfrequentie

  51% van de bezoekers uit Duitsland komt frequent naar Limburg. Het landelijk gemiddelde is 28%. Vanuit België wordt Limburg ook frequenter bezocht dan het landelijk gemiddelde van 25%.

  Waardering

  Dagbezoekers waarderen de bestemming Nederland hoog. Van de Duitsers geeft 92% de waardering uitstekend/goed. Belgen zijn wat zuiniger in de waardering daar geeft 85% dat oordeel.

  Verblijfsbezoeken

  Onder verblijfsbezoek wordt in het Onderzoek Inkomend Toerisme verstaan: een bezoek van een buitenlandse bezoeker met minimaal één overnachting voor zakelijk bezoek, voor vakantie of voor bezoek aan familie, vrienden of bekenden. In het Onderzoek Inkomend Toerisme zijn alle accommodaties meegenomen, dus ook verblijven in of op een van een particulier gehuurde accommodatie (bijv. via Airbnb), een boot, tweede woning, vaste standplaats op een camping of bungalowpark of een woning van familie, vrienden of bekenden. Het onderzoek richt zich op de 11 belangrijkste herkomstlanden voor Nederland. Zij vertegenwoordigen ca. 80% van het totale inkomend verblijfsbezoek naar Nederland.

  Totalen voor heel Nederland

  In 2022 zijn de overnachtingen weer op het niveau van 2018.
  2022: 12,758 miljoen gasten die zorgen voor 38.007 miljoen overnachtingen uit deze 11 landen.
  2019: 15,474 miljoen gasten die zorgen voor 41,835 miljoen overnachtingen uit deze 11 landen.
  2018: 14,435 miljoen gasten die zorgen voor 38,009 miljoen overnachtingen uit deze 11 landen.
  2022: 71% komt uit Duitsland, België, VK, Frankrijk en VS.

  82% Van de gasten overnacht in één verblijf, 11% in 2 accommodaties en 7% in meer dan 2 accommodaties.

  Op basis van het Onderzoek Inkomend Toerisme is het aantal verblijfsbezoeken aan Nederland vanuit de elf onderzochte landen 12.218.000 in 2022. Het gaat hier dus om verblijfsbezoeken voor vakantie/recreatie, bezoeken aan familie, vrienden of bekenden en zakelijke bezoekers.

  Bezoekcijfers voor Limburg

  Limburg heeft een aandeel van 8% van het totaal van deze 11 landen. Dit zijn voor Limburg 977.440 verblijfsbezoeken. Duitse verblijfsbezoeken in Limburg komen uit op 448.960 en Belgische op 186.660.

  Bestedingen voor Limburg

  In 2022 besteedden de verblijfsbezoekers uit de elf onderzochte landen/regio’s in totaal ruim 7,7 miljard euro aan hun bezoek aan Nederland.

  Met een Limburgs aandeel van 8% betekent dit een omzet van 616 miljoen euro voor deze 11 landen. Zij vertegenwoordigen ongeveer 80% van het totaal. Omgerekend naar 100% zou dit op 770 miljoen kunnen uitkomen.

  Gemiddelde landelijke uitgaven bij verblijf per persoon:
  Duitsers: € 617
  Belgen: € 429

  Uitgaande van het uitgangspunt, dat Duitsers en Belgen in Limburg eenzelfde uitgavepatroon hebben dan het landelijk gemiddelde, dan zou de verblijfsomzet alleen uit deze twee landen liggen op resp. 277 miljoen en 80,7 miljoen. Bij elkaar bijna 358 miljoen. Ruim 58% van de totale omzet uit deze 11 landen in heel Limburg.

  Motieven verblijfsbezoek

  Landelijk: 75% vakantie/recreatie. Voor Limburg: 71%
  Landelijk: 19% Bezoek familie/bekenden. Voor Limburg: 24%
  Landelijk: 5% zakelijk. Voor Limburg 4%

  Belangrijkste reden van een recreatief verblijfsbezoek: ‘Relaxen, uitrusten, onthaasten’.
  Duitsers: 35%
  Belgen: 39%

  Plannen verbijfsbezoek van te voren

  Duitsers: 21% maximaal 1 week van tevoren. 20% 1 tot 2 weken van tevoren. 23% 2 weken tot 1 maand van tevoren. 
  Belgen: 28% maximaal 1 week van tevoren. 26% 1 tot 2 weken van tevoren. 21% 2 weken tot 1 maand van tevoren.

  Ongeveer 30% van de Belgen en Duitsers bezoekt Nederland via een pakketreis. Bij een pakketreis wordt vooraf aan één reis- of boekingsorganisatie een totaalbedrag betaald voor een combinatie van onderdelen zoals vervoer, verblijf en dergelijke.

  Ongeveer 70% van de Belgen en 72% van de Duitsers boekt hun reis via internet, wanneer dit geen onderdeel is van een pakketreis.  Ongeveer 20% van de Belgen en 17% van de Duitsers boekt hun accommodatie pas als ze al van huis zijn vertrokken.

  Verblijfstypen

  Top 5, landelijk vs. Duitsers/Belgen
  50% Hotel/pension. Duitsers: 48%. Belgen 50%
  11% B&B. Duitsers: 8%. Belgen 12%
  10% Woning van familie/bekenden. Duitsers 9%. Belgen 10%
  9% Appartement. Duitsers 9%. Belgen 8%
  7% Particulier gehuurde acc. (bv. AirB&B). Duitsers 7%. Belgen 4%

  Gemiddeld aantal nachten in Nederland: Duitsers: 6,3 en Belgen: 4,3

  Herkomst Duitse en Belgische bezoeker

  Duitsland
  31% Nordrhein-Westfalen
  11% Baden-Württemberg
  10% Niedersachsen

  België
  18% Antwerpen
  14% Brussel
  13% Henegouwen

  Ondernomen activiteiten in Nederland

  Top 5, landelijk vs. Duitsers/Belgen
  Stadswandeling: 41%. Duitsers: 34%  Belgen 44%
  Uit eten: 36%  Duitsers: 39%  Belgen 31%
  Funshoppen/winkelen 33%  Duitsers: niet in top 5  Belgen: 33%
  Fietsen: 31%  Duitsers 36%  Belgen: niet in top 5
  Wandelen in de natuur: 29%  Duitsers 29%  Belgen: niet in top 5

  Belgen zitten graag op het terras: 35% en bezoeken graag een stad/dorp: 31%

  Meest bezochte nationale parken
  De Groote Peel 17%  (hoogste van Nederland)
  De Maasduinen 16%
  De Meinweg 14%
  Vergelijk: De Hoge Veluwe: 15%

  Rol van duurzaamheid

  Duurzaamheid speelt over het algemeen een belangrijke rol voor de bezoekers aan Nederland. Zeven op de tien bezoekers geven aan dat dit een belangrijke factor was bij de ondernomen vakantie(s)/bezoeken. Voor ongeveer één op de tien speelt duurzaamheid geen belangrijke rol.

  Stelling: duurzaamheid speelt voor mij een belangrijke rol bij de door mij ondernomen vakantie(s)/bezoeken, naar herkomstland in %
  Gemiddeld: 70% mee eens, 20% gemiddeld, 10% mee oneens.
  Duitsers: 66% mee eens, 21% gemiddeld, 13% mee oneens.
  Belgen: 58% mee eens, 28% gemiddeld, 14% mee oneens.

  Waardering

  Wat vinden bezoekers van Nederland? 89% Waardeert een bezoek aan Nederland met uitstekend (52%) of goed (37%). 

  Voor Limburg zijn die cijfers: 51% uitstekend en 36% goed.
  De hoogste waardering is voor Flevoland met 57% uitstekend en 40% goed.
  Meest positief zijn Amerikanen met 66% uitstekend en 26% goed.
  Duitsers: 54% uitstekend en 35% goed. Belgen: 35% uitstekend en 47% goed. 

  Intentie tot herhaalbezoek
  Voor heel Nederland 67% zeker en 25% waarschijnlijk.
  Duitsers: 67% zeker en 24% waarschijnlijk.
  Belgen: 57% zeker en 32% waarschijnlijk.

  Belangrijke nationale inzichten uit de onderzoeken

  1. Het internationale dag- en verblijfsbezoek aan Nederland kent een behoorlijke omvang.
  2. Bezoekers aan ons land zijn zich in hoge mate bewust van de impact van reizen op het klimaat.
  3. Bezoekers vinden het belangrijk oog te hebben voor de lokale bevolking.
  4. Het bezoek aan Nederland is divers; er zijn verschillende bezoekmotieven te onderscheiden.
  5. De herkomst van bezoekers kleurt het bezoek aan Nederland. 
  6. Bezoekers zijn zeer positief over Nederland en zullen een bezoek aan ons land zeker aanbevelen.

  Hier bekijk je het totale onderzoek