NBTC meting vakantie sentiment derde kwartaal 2023 Limburg blijft populair

Wat zijn de vakantieplannen van de Nederlandse en van de internationale kernmarkten voor 2023? Dit lees je in de Vakantie Sentiment Monitor, gemaakt door het NBTC. In deze zeventiende meting is ook aandacht besteed aan actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, extreme weersomstandigheden en inflatie en welke invloed dit heeft op de vakantieplannen.

In Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS werden per land 1.000 respondenten van 18 jaar of ouder ondervraagd. Dit gebeurde in de week van 25 t/m 31 augustus.

Vakantie intentie

Ruim 8 op de 10 heeft een vakantie intentie voor de komende 12 maanden.
Gemiddeld 85% van de ondervraagden heeft de intentie om in de komende 12 maanden op vakantie te gaan. Deze intentie is het hoogst onder de Britten (88%) en het laagst onder de Belgen (83%). Onder Nederlanders is dit 86%.

42% heeft al een vakantie geboekt, waarvan veel mensen vertrekken in september/oktober. 
Het aandeel dat reeds een vakantie geboekt heeft, is gedaald ten opzichte van de meting in juni 2023. Te verklaren doordat veel mensen in de zomervakantie weg zijn geweest. In het Verenigd Koninkrijk is het aandeel dat reeds geboekt heeft het hoogst (49%) en in België het laagst (36%). Alleen bij de Amerikanen is het aandeel dat reeds geboekt heeft juist gestegen in plaats van gedaald. Van de mensen die reeds hebben geboekt, geeft 
gemiddeld 35% aan om in september te gaan en 21% in oktober. Qua type huishouden/woonsituatie hebben Nederlanders die met een partner wonen in de hoogste mate al een vakantie geboekt (48%). Dit ligt hoger dan Nederlanders die alleen wonen, of met kind(eren), of bij hun ouders.

Marktpotentie

Ruim 40% van de ondervraagden heeft vakantie intentie maar moet nog boeken. En daarvan is 60% al aan het oriënteren. Zo’n 4 op de 10 geven aan dat ze nog moeten boeken, maar wel een vakantie intentie hebben voor de komende 12 maanden. Van die groep is 60% al aan het oriënteren. Zij richten zich hierbij veelal op de maand oktober (gem. 19%), september (14%) en ook een deel kijkt al naar juli volgend jaar (11%). 
Van deze groep die al aan het oriënteren is op een vakantie, is de grootste groep van plan om binnen 1 tot 3 maanden te boeken (gem. 28%). 
Daarnaast geeft gemiddeld 22% aan binnen 3 tot 4 weken te willen gaan boeken. Indien men wel een vakantie intentie heeft, maar nog niet aan het oriënteren is, dan komt dat met name omdat ze hier nog geen tijd voor hebben gehad (gem. 25%) of dat hun financiële situatie het niet toelaat (gem. 9%).

Vakantieplannen Nederlanders.

Nederlanders, Belgen, Duitsers en Britten zijn in hoge mate van plan om hun eerstvolgende vakantie elders in Europa door te brengen. Onder de Fransen en Amerikanen zijn er vooral plannen om de eerstvolgende vakantie in eigen land te ondernemen. Van de Nederlanders met een vakantie intentie heeft gemiddeld 59% vakantieplannen in Europa, 22% in eigen land en 7% in Azië. Qua reisgezelschap hebben Nederlanders die solo reizen de meeste 
plannen voor intercontinentale reizen. Van de Europese landen zijn Spanje, Griekenland, Italië en Frankrijk veel gekozen vakantiebestemmingen. 

Limburg hoog in de lijst.

Eind augustus (2023) geven Nederlanders - die hun eerstvolgende vakantie in Nederland willen doorbrengen - aan dit het meest in Drenthe, Noord-Brabant of Limburg te willen doen (resp. 11%, 10% en 10%). Ten opzichte van juni ‘23 is Zuid-Holland gestegen van 4% naar 8%

Vliegtuig wederom meest gekozen voor Europese vakantie.

Het vliegtuig is het meest gekozen vervoermiddel voor de eerstvolgende vakantie in Europa (gem. 58%). Onder Nederlanders, Belgen en Duitsers scoort de auto ook relatief hoog. Verder overwegen de Fransen in relatief hoge mate om met de trein te gaan.

Bepalend voor keuze vakantiebestemming.

Flexibele annuleringsvoorwaarden, verblijf op rustige plek en de stijgende prijzen zijn nog steeds meest bepalend voor keuze vakantiebestemming. 
71% van de mensen met een vakantie intentie vinden flexibele annuleringsvoorwaarden (zeer) belangrijk bij de keuze van een vakantiebestemming. Daarnaast hecht men veel waarde aan een verblijf op een rustige plek. Op plek drie staan de stijgende prijzen. Opvallend is dat het belang van flexibele voorwaarden zo'n 10% lager ligt onder Nederlanders dan bij de overige vijf landen.

Rol inflatie.

Bijna de helft van de ondervraagden past vakantiegedrag aan vanwege inflatie.
46% de personen geeft aan genoodzaakt te zijn het vakantiegedrag aan te passen als gevolg van de gestegen prijzen. De Fransen zijn het in de hoogste mate eens met deze stelling (54%) en Nederlanders het minst (39%). Eind augustus (2023) geven mensen aan dat als ze hun vakantiegedrag aanpassen (vanwege de hogere prijzen), dat ze dit vooral doen door minder vaak op vakantie te gaan (gem. 46%) of te kiezen voor een goedkopere accommodatie/verblijf (gem. 42%). De minst gekozen opties zijn het hoogseizoen vermijden (gem. 26%) en besparen op het vervoer (gem. 19%).

Oog voor duurzaamheid.

In september 2022 vond gemiddeld 52% het belangrijk om rekening te houden met het milieu bij het boeken van de vakantie. Een jaar later, in augustus 2023, vindt 48% dit belangrijk. Het year-on-year verschil is het grootst bij de Amerikanen (-7%) en het kleinst bij de Belgen (-1%). Daarnaast is de bereidheid afgenomen om meer te betalen voor een vakantie waarbij rekening wordt gehouden met het milieu. Dit geldt voor de Duitsers, Fransen, Britten en Amerikanen. Onder Nederlanders en Belgen is dit stabiel gebleven. 

Extreem weer. 

Precies 50% van alle ondervraagden is afgelopen zomer (juli/aug ‘23) op vakantie geweest. 30% van die groep geeft aan tijdens deze vakantie extreme weersomstandigheden te hebben meegemaakt zoals een hittegolf, bosbrand of extreme buien. Gemiddeld 46% van alle ondervraagden geeft aan dat de toenemende extreme weersomstandigheden de vakantiekeuze beïnvloeden. Dit aandeel ligt nog een stuk hoger onder de mensen die dit extreme weer zelf hebben meegemaakt afgelopen zomer, namelijk 65%

Lees onderstaand het volledige rapport.