Marketing activiteit

Rapportage Recreatief Fietsen

Dit artikel is gepubliceerd op 28-04-2021

De Provinciale rapportage recreatief fietsen 2021 van het Fietsplatform bundelt feiten en cijfers over het recreatief fietsen, zowel landelijk als provinciaal, uit diverse onderzoeken. Limburg scoort hoger dan gemiddeld op het gebied van recreatief fietsen. Onderstaand de belangrijkste resultaten uit de rapportage.

Provinciale rapportage recreatief fietsen

Binnen het recreatief fietsen zijn verschillende vormen te onderscheiden: dagtochten, specifieke fietsvakanties en vakanties waarin een fietstocht wordt ondernomen. Bij specifieke fietsvakanties is zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen fietstrektochten (waarbij men van de ene plaats naar de andere fietst) en fietsstandplaatsvakanties (fietsvakanties vanaf één adres). De provincie Limburg heeft het Fietsplatform gevraagd een provinciale rapportage van de feiten en cijfers rondom het recreatief fietsen te leveren. Deze publicatie is hiervan het eindresultaat.

Hoge waardering van recreatieve fietstochten in Limburg

Nederlanders beoordelen bijna alle aspecten van de recreatieve fietstocht in Limburg op of boven het landelijk gemiddelde. Limburg scoort met name hoger op de voorzieningen langs de route: aantal horeca-punten en openbare rustplekken. Ook over de kwaliteit van het routeverloop en het aanbod van routes is de fietser in Limburg meer dan gemiddeld te spreken. 

Uitgaven

Uit het rapport blijkt tevens dat in Limburg vaker wordt gestopt bij een horecagelegenheid dan in de rest van het land. In Limburg stopte 28% van de fietsers bij een horecagelegenheid, terwijl in de rest van het land ongeveer 16% van de fietsers een stop inlaste bij een horecazaak. Dit leidt er tevens toe dat de gemiddelde uitgaven van fietsers hoger liggen dan in de rest van het land. Namelijk €4,20 in Limburg tegenover €3,30 in de rest van het land.

Contact en locatie

Markt 17
6041 EL
Roermond