Giel Polman

Functie

Directeur

Verantwoordelijkheden

Algehele bedrijfsvoering
Contactpersoon voor overheden
Deelnemer aan ambtelijk overleg werkveld recreatie en toerisme Samenwerking Midden-Limburg
Deelnemer overlegorgaan de Meinweg
Directie-bestuurder Samenwerkende VVV’s Limburg
Directie-bestuurder Routebureau Noord en Midden-Limburg
Project Liberation Route Europe en Europe Remembers

Contact

Tel. 0475-386300 
Mail Giel@limburg.marketing