Arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector 2022

De resultaten van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 zijn beschikbaar. De monitor geeft inzicht in onder meer het aantal bedrijven, banen, baankenmerken en arbeidsmobiliteit en biedt de mogelijkheid om alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau te analyseren. De monitor is een samenwerking van leden van Gastvrij Nederland en wordt jaarlijks geüpdatet. 

Aantal bedrijven gastvrijheidssector in Limburg groeit minder sterk dan gemiddeld in heel Nederland

Het aantal bedrijven wordt gemeten op basis van SBI-indeling en is inclusief ZZP-ers.
Cijfers over heel Nederland. 
De absolute groei in Nederland in 2022 t.o.v. 2021 bedraagt 6.090 bedrijven. In 2022 zijn er 152.275 bedrijven in Nederland binnen de gastvrijheidssector. Dit is een relatieve groei van 4,2% t.o.v. 2021.
Het overgrote deel zijn kleine zelfstandigen: 76% Van de bedrijven is geregistreerd als eenmanszaak. 20% Heeft geen anderen in dienst en bijna 50% staat geregistreerd met 1 werkende persoon in dienst.
Situatie in Limburg
De absolute groei in 2022 t.o.v. 2021 bedraagt 160 bedrijven. In 2022 zijn er 8.635 bedrijven in Limburg binnen de gastvrijheidssector. Dit is een relatieve groei van 1,9% t.o.v. 2021.
Het overgrote deel zijn kleine zelfstandigen: 58% Van de bedrijven is geregistreerd als eenmanszaak. 21% Heeft geen anderen in dienst en bijna 39% staat geregistreerd met 1 werkende persoon in dienst.

Sterke ontwikkeling in groei aantal FTE's

Situatie in heel Nederland.
Er is in 2022 een sterke ontwikkeling geweest in de groei van het aantal FTE's. Waar in 2021 nog sprake was van 9,1% groei van het aantal FTE's t.o.v. 2020, is dit in 2022 t.o.v. 2021 gegroeid naar 15,3%. Het totale aantal banen, omgezet naar FTE's bedraagt in 2022 bijna 475.000
Bijna 60% van alle werknemers werkt 32 uur of minder per week. 
Situatie in Limburg.
In Limburg was in 2021 ook sprake van 9,1% groei van het aantal FTE's t.o.v. 2020. In 2022 t.o.v. 2021 is dit gegroeid met 15,7%. Het totale aantal banen, omgezet naar FTE's bedraagt in 2022 28.560. In Limburg werkt ruim 63% van alle werknemers 32 uur of minder per week. 

Persoonskenmerken

Over heel Nederland is 47,6% vrouw werkzaam in de sector. Voor Limburg is dit 48,5%
De gemiddelde leeftijd over heel Nederland bedraagt 35 jaar. In Limburg is dit 36,2 jaar

Meer instroom dan uitstroom in de gastvrijheidssector

De netto instroom (nieuw ingestroomde werknemers vanuit een andere branche) bedroeg landelijk in 2022 29,9%. Voor Limburg was dit 28,6%
De netto uitstroom (werknemers die vertrokken zijn naar een andere branche) bedroeg landelijk in 2022 20,4%. Voor Limburg was dit 19,3%
De doorstroming van werknemers binnen de gastvrijheidssector bedroeg in 2022 landelijk 7,2%. In Limburg was dit 7,6%

Complete analyse van cijfers

Bekijk de complete analyse van de arbeidsmarktmonitor