ZakelijkToerisme

In opdracht van de gemeente Roermond heeft Limburg Marketing met een aantal partijen de stand van zaken geïnventariseerd rondom het zakelijk toerisme in Roermond.

Deze inventarisatie was primair gericht op het segment congressen/bijeenkomsten binnen de gemeente Roermond. Tijdens een tweetal bijeenkomsten is besproken wat er reeds op de zakelijke markt in Roermond ondernomen wordt. 

De conclusie was dat partijen in Roermond bereid zijn om samen te werken om zo Roermond als congresstad op de kaart te zetten. Dit is in de vorm van een verslag aan de gemeente gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan heeft Limburg Marketing bij de gemeente Roermond een nieuwe aanvraag ingediend voor het vervolgtraject. 

Meer informatie

Giel Polman  |  Charlotte Gruijters