VVV-stadsgids in Roermond

VVV-Stadgidsen Roermond

Onder de Stichting VVV Midden-Limburg fungeren in de regio meerdere gidsenteams. Zo ook de stadsgidsen van Roermond. De Roermondse VVV-stadsgidsen geven rondleidingen aan groepen toeristen en andere belangstellenden voor de stad Roermond en haar directe omgeving. Daarnaast begeleiden/verzorgen ze o.a. walking-dinners, thema-wandelingen, school-/kinderwandelingen, bus- en boottochten. Dit alles in meerdere talen. Hiervoor krijgt de gids een vrijwilligersvergoeding. 

Het VVV-stadsgidsenteam bestaat op dit moment uit een twintigtal vrijwilligers, mannen en vrouwen. Mede vanwege de toename van het aantal rondleidingen én het natuurlijk verloop binnen de groep op te vangen, zijn we op zoek naar versterking voor het stadsgidsenteam Roermond.

Wat wordt van een VVV-gids verwacht?

Aan welke 'functie-eisen', kennis, kunde en vaardigheden moet een aspirant gids voldoen? Het allerbelangrijkste is ‘Leefde veur de Sjtad’  (liefde voor de stad). Verder heeft de aspirant gids affiniteit met geschiedenis en cultuur, beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en kan omgaan met een computer. Naast de Nederlandse taal beheers je ook één of meerdere vreemde talen (Du, En, Fr) . Enthousiasme in het vertellen van verhalen is uiteraard ook een belangrijke eigenschap. Naast het volgen van de cursus is ook veel zelfstudie noodzakelijk.

Start opleiding maart 2023

Medio maart 2023 start een nieuwe opleiding voor VVV-stadsgids Roermond. De opleiding wordt verzorgd door Louis Wolters, oud-docent geschiedenis en al 40 jaar VVV-stadsgids in Roermond en Marianne Muller, al meer dan 30 jaar stadsgids. Het opleidingstraject duurt naar verwachting een jaar. De circa 20 cursusavonden zullen op een nog nader te bepalen avond worden gehouden van 19.00 tot 21.30 uur. Voorafgaande aan de mogelijke deelname aan de opleiding vindt er een selectieprocedure plaats. Na de afronding van de opleiding volgt een officiële VVV-certificering. Aan de opleiding zijn kosten verbonden. Hiervoor vragen we een eigen bijdrage van € 250,00.

Interesse?

Is je nieuwsgierigheid en belangstelling gewekt en wil je “De Leefde veur de Sjtad” overdragen aan de duizenden bezoekers die Roermond ieder jaar trekt? Schrijf dan een kort briefje met je gegevens, motivatie en CV vóór vrijdag 20 januari a.s. naar: opleiding VVV-stadsgidsen Roermond t.a.v. Louis Wolters, p/a Markt 17, 6041 EL Roermond. Je kunt je brief ook per mail sturen naar: groepsuitje@hartvanlimburg.nl 

Heb je nog vragen? 

Cursusleiders Louis Wolters (06-189 434 83) en Marianne Muller (06-150 113 59) staan klaar om ze te beantwoorden.