Toerisme in perspectief 2018

Het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) publiceert ieder jaar cijfers over de Ontwikkeling van het toerisme wereldwijd en het inkomend toerisme naar Nederland.
Daarnaast wordt een korte benchmark analyse gegeven van onze buurlanden en de verwachtingen van het toerisme de komende jaren.

Zie onderstaand de cijfers over 2018 vergeleken met voorgaande jaren.