Sabina van Cruchten - Huyskens

Functie

Relatie- en Project Manager

Verantwoordelijkheden

Aansluiting bij overleggen binnen de gemeente Roermond, Roerdalen, Wassenberg (DE), Brüggen (DE), Niederkrüchten (DE)
Aansluiting bij ondernemersvereniging Gastvrij Roerdalen en Wassenberg
Onderhouden van accounts binnen Roermond en Roerdalen 
Onderhouden van accounts van watersport en waterrecreatie
Nationale en internationale B2B beurzen
Project Rivier Cruises
Project Liberation Route Europe (provincie Limburg)
Project Archeo Route
Algemene Regio Promotie
Perscontact

Contact

Tel. 0475-386302 
Mail sabina@limburg.marketing

Persoonlijke social media

LinkedIn