Resultaten onderzoek fietsvakanties  buitenlandse gasten 2022

In september en oktober 2022 heeft het NBTC ongeveer 1.700 buitenlandse gasten on-line gevraagd naar hun bevindingen tijdens hun vakantie in Nederland. Met name hun oordeel over de fietsmogelijkheden en hun fietservaringen in Nederland waren onderwerp van de bevraging. 

De uitkomsten zijn nu samengevat in onderstaande infographic.

Hoofdconclusies
De meerderheid van de bezoekers uit Duitsland en België heeft tijdens hun vakantie ook gefietst in Nederland.
Bijna drie-kwart van de fietsers geeft aan bij een volgend bezoek zeker weer te willen fietsen in Nederland
De belangrijkste redenen om te fietsen hebben te maken met het beleven of ontdekken van natuur of omgeving.