Resultaten belevingsonderzoekRecreatievaart 2022

In 2022 zijn 1.959 recreatievaarders door Rijkswaterstaat ondervraagd over diverse vaargerelateerde onderwerpen.  Onderstaand de belangrijkste resultaten

Groep ondervraagden

38% bezit een kajuitmotorboot
24% bezit een kajuitzeilboot 
20% bezit een open motorboot
18% bezit een ander type boot/vaartuig

38% heeft een klein vaarbewijs 1
31% heeft een klein vaarbewijs 2
31% heeft geen vaarbewijs. 

11% van de boter is kleiner dan van 5 meter
50% van de boten heeft een lengte van 5 tot 10 meter
33% van de boten zit tussen 10 en 15 meter
6% van de boter is groter dan 15 meter

Algehele waardering

Een ruime meerderheid (80%) van de recreatievaarders is (zeer) tevreden over Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen. Dat is wel lager dan in 2019 toen 84% (zeer) tevreden was. Ook de tevredenheid met de rol van provincies als vaarwegbeheerder is afgenomen, van 88% naar 82%.

Waarover tevreden

Pakweg 88% van de recreatievaarders is vooral tevreden over de beschikbaarheid, veiligheid en inrichting van de vaarweg. Net iets lager scoren de kwaliteit van de vaarweg, sluis- en brugpersoneel, de bediening daarvan, het onderhoud en de hinderbeperkingen. 
Ongeveer 75% is positief over de bedieningstijden van sluizen en bruggen, de aanmeldprocedure en de wachttijden daarbij en de informatievoorziening. 
Ongeveer 67% is heel tevreden over de voorzieningen langs de vaarwegen. 
Over de veiligheid door medevaargebruikers en de handhaving op de vaarweg is ongeveer 50% (zeer) tevreden.

Recreatievaarders op zowel de provinciale als de rijksvaarwegen waarderen het onderhoud van de bruggen en sluizen als positief. Daarnaast beoordelen recreatievaarders de beschikbaarheid van de vaarweg als positief. Deze onderwerpen hebben veel invloed op de algemene tevredenheid. 

Speciaal op de recreatievaart afgestemde wachtplaatsen bij sluizen en bruggen en sluiskolken worden zeer gewaardeerd.

Verbeterpunten

Relatief laag wordt de informatievoorziening (Rijkswaterstaat) en beschikbaarheid van ligplaatsen en de informatievoorziening hierover (provincies) beoordeeld. 

Hinder

Twee derde van de recreatievaarders op zowel de rijksvaarwegen als op de provinciale vaarwegen hebben in het afgelopen jaar te maken gehad met werkzaamheden op de vaarroute. Van deze recreatievaarders was ruim 70% op de hoogte van de werkzaamheden. 

De meeste overlast wordt ervaren door gebruikers van een motorboot/speedboot en gebruikers van een jetski vanwege te hoge snelheden en asociaal vaargedrag. Vooral bestuurders van huurboten en sloepen die bestuurd worden door onervaren gebruikers worden als "daders" gezien.