Marketing activiteit

Meer inzichten met de Leefstijlvinder

In mei 2023 heeft NRIT een "rondje langs de velden" gemaakt over de ervaringen met en toepassingen van de Leefstijlvinder. Daarin heeft ook Limburg Marketing haar ervaringen met de Leefstijlvinder gedeeld.

Uit het artikel komt naar voren, dat de Leefstijlvinder als meest inhoudelijke model voor doelgroepsegmentering binnen recreatie en toerisme al veelvuldig wordt gebruikt. Het is het meest doordachte en doorontwikkelde segmentatiemodel binnen de sector, die ondernemers, overheden en DMO's eenvoudig relevante doelgroepdata levert. Ook het koppelen met andere data wordt al op diverse plekken toegepast. Daarnaast zijn er al diverse aanvullende tools ontwikkeld, die de ondernemers helpen om nog gerichter naar hun doelgroep(en), eigen organisatie en segmentatie te kijken.

Lees het artikel over de Leefstijlvinder

Deze marketingactiviteit is gepubliceerd op 23 mei 2023

 

Contact en locatie

Markt 17
6041 EL
Roermond