Limburg Marketing start Wintercampagne

Marketing activiteit

Om het meerdaags verblijf in de winterperiode te stimuleren, start Limburg Marketing vanaf 6 november een wintercampagne. Logiesverstrekkers die partner zijn van Limburg Marketing kunnen hier gratis aan deelnemen.

De promotie campagne kent 3 pijlers:
1. Promotie via de eigen kanalen van Limburg Marketing/VVV Midden-Limburg
Vanaf 6 november is een informatiepagina over winter in Limburg live. Daarop kunnen verblijfsaccommodatie partners van Limburg Marketing gratis een winterarrangement plaatsen. De arrangementen worden dan via diverse media gepromoot.
Daarnaast komt er vanaf 15 november t/m januari een social media campagne en krijgt de campagne aandacht in onze consumenten nieuwsbrief met 2500 abonnees
2. Redactioneel artikel in het blad Landidee en in de digitale nieuwsbrief van het blad met een lezersaanbieding.
Printbereik 120.000 lezers. Websitebezoek: 300.000 per jaar
3. Een advertorial in Linda-online met een bereik op Linda.nl
Aantal gebruikers 4,4 miljoen per jaar. Paginaweergaven 21 miljoen per jaar. Aantal sessies 14,5 miljoen per jaar

Partners met een verblijfsaccommodatie die gebruik willen maken van deze voor hen gratis campagne, kunnen dit samen met (bijpassende) foto’s mailen naar: info@limburg.marketing.
De enige voorwaarde is dat de Limburg Card in het arrangement opgenomen is. De Limburg Card is een consumenten voordeelkaart voor een kalenderjaar lang korting in Limburg. De kaart heeft als doel om de consument zoveel mogelijk in de regio te houden.
Mocht u zelf nog een leuke aanbieding hebben voor op de Limburg Card dan horen we dat ook graag. Op deze wijze wordt uw aanbieding zichtbaar bij verblijfsgasten en wordt uw aanbieding ook meegenomen in de promotie van alle Limburg Card aanbiedingen.
De Limburg Card is te bestellen via info@vvvmiddenlimburg.nl.  

Contactgegevens

Limburg Marketing start Wintercampagne
Markt 17
6041 EL ROERMOND
Nederland