Limburg Leisure Academy schiet uit de startblokken

Marketing activiteit

In 2018 is door de Stichting Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een kennisnetwerk van, voor en door toeristisch-recreatieve ondernemers. De provincie Limburg is met succes gevraagd dit kennisnetwerk financieel te ondersteunen.

Begin 2019 is daarom besloten de “Limburg Leisure Academy” op te richten en te exploiteren. We willen inspelen op de actualiteit en juist samen met ondernemers inspelen op kansen die we zien. Denk en doe jij ook mee?

Stichting Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg
Het project is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door de Stichting Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg. Het netwerk verenigt toeristisch-recreatieve ondernemingen. In het netwerk wordt intensief samenwerken gestimuleerd, kennis vergaart en ervaringen met elkaar gedeeld. Ondernemers voor, door en met elkaar. Vanuit alle sectoren (verblijf- en dagrecreatie en horeca) zijn ondernemers bij het netwerk betrokken. Kijk ook op https://www.toeristischlimburg.nl/

2019 en 2020
In 2019 en 2020 willen we dit verder uitwerken en vormgeven. Het doel van de Limburg Leisure Academy is het verhogen van het kennisniveau van, voor en door ondernemers en stimuleert en faciliteert deling van reeds aanwezige kennis. Inmiddels zijn we met strategische partners in gesprek om ervoor te zorgen dat de Limburg Leisure Academy ook na 2020 op eigen kracht verder gaat.

Leren en ontmoeten
Binnen de Limburg Leisure Academy zullen diverse instrumenten worden ingezet zoals het inrichten van het kennisnetwerk d.m.v. e-learning, organisatie van kenniscafés, excursies, bedrijfsbezoeken, studiereizen en organisatie van (digitale) cursussen en trainingen die in kleine groepen in de regio zullen plaatsvinden. Naast leren is ontmoeten een belangrijk thema.

Doelgroep Limburg Leisure Academy
We denken aan ondernemers, eigenaren en medewerkers van alle toeristisch-recreatieve commerciële en ideële ondernemingen in de regio Midden-Limburg. Een groot deel van deze doelgroep is al aangesloten bij het Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden Limburg. De activiteiten van de Limburg Leisure Academy zijn ook toegankelijk voor eigenaren en medewerkers van toeristische-recreatieve ondernemingen gevestigd in Zuid- en Noord-Limburg. We werken waar mogelijk samen met andere kennisinstellingen en het Leisure Lab in Zuid-Limburg.

Website
Volg ons voorlopig via de website https://www.toeristischlimburg.nl/leisure-academy.

Projectregisseur
Om het project te realiseren is een regisseur aangesteld in de persoon van Thijs Vossen. De regisseur is de verbindende schakel rondom de thema’s samenwerken, ontmoeten en leren van, door en met elkaar. Thijs is bereikbaar via 06 – 83 167 967 of stuur een mail naar info@toeristischlimburg.nl

Programma 2019
Netwerk café / bedrijfsbezoek
Noteer in elk geval 9 september 17.30 uur kasteel Limbricht. Het is de kick off van de Leisure Academy met als inleider Igor Stel, meest markant horeca ondernemer 2019 in Limburg.
https://kasteel-limbricht.nl/. Meer informatie volgt.

Studiereizen
Ook organiseren we studiereizen. We doen dat o.a. samen met onze partner Never Ever Blue. In het najaar kun je op basis van deze samenwerking al tegen een zeer gereduceerd tarief mee naar Parijs inclusief IAAPA Expo 17 en 18 september 2019). Tel Aviv en Jerusalem (27/10 tot en met 31/10 2019) en Orlando (14/11 tot en met 22/11 2019).

https://nevereverblue.nl/telaviv/
https://nevereverblue.nl/parijs/
https://nevereverblue.nl/orlando/

Ben je ondernemer in Limburg en geïnteresseerd om mee te gaan vraag dan de aanvullende voucher over deze reizen en de kortingscode aan via info@toeristischlimburg.nl.

Programma 2019 – 2020
Binnenkort ontvang je een aparte nieuwsbrief met de uitrol van het programma voor 2019 – 2020. Deze wordt via Limburg Marketing verstuurd. Er volgen in elk geval meerdere kenniscafés, bedrijfsbezoeken en workshops. Mogelijk heb je zelf wel leuke ideeën, want nogmaals de Limburg Leisure Academy is voor, door en met ondernemers.


Limburg Marketing ondersteunt Limburg Leisure Academy.  

Contactgegevens

Limburg Leisure Academy schiet uit de startblokken
Markt 17
6041 EL ROERMOND
Nederland