Marketing activiteit

Koppeling Archeo Route met educatie via Steam Limburg

Om de koppeling met educatie naar het basisonderwijs in heel Limburg te kunnen maken, is de Archeo Route Limburg een traject aangegaan met Steam Limburg.

Deze marketingactiviteit is gepubliceerd op 14 november 2022

Om onderwijzers kennis te laten maken met de Archeo Route Limburg is op 9 november via het zogenaamde Steam Café een digitale infosessie . 
De aanwezige leerkrachten waren unaniem positief over de Archeo Route Limburg en de mogelijkheden om m.b.v. de Archeo Route archeologie en geschiedenis bij het basisonderwijs te betrekken.
Dit zal dan ook zeker een vervolg krijgen.

Contact en locatie

Markt 17
6041 EL
Roermond