16 Nieuwe Archeo Route Limburg locaties erbij

Marketing activiteit

In het 3e en 4e kwartaal van 2019 zullen minimaal nog 16 nieuwe locaties voor de Archeo Route Limburg worden bijgeplaatst.

Op dit moment zijn in Limburg al 12 Archeo Route Limburg locaties, waar archeologische verhalen via mixed reality worden verteld. Daar komen nu tot het einde van het jaar nog eens minimaal 16 nieuwe locaties bij. Daarbij worden er nog 2 locaties in Weert geplaatst, die nog voortkomen uit een eerdere opdracht.

Dit betekent, dat er in het 2e deel van 2019 ten minste 30 Archeo route Limburg vindplaatsen zijn, waar bezoekers archeologische verhalen kunnen ontdekken.

Daarmee is de koek echter nog niet op. Er liggen op dit moment alweer opdrachten voor uitbreiding ná deze 30 locaties. Daarnaast zijn er nog een behoorlijk aantal Limburgse gemeentes bezig om te bekijken óf en met wélke verhalen zij wellicht willen deelnemen aan de Archeo route Limburg. Dit betekent dan ook, dat het project Archeo Route Limburg een groot succes is.
  
Niet alleen overheden kunnen profiteren van de subsidie op dit project. Ook andere organisaties die archeologische verhalen willen laten aansluiten op de Archeo Route Limburg kunnen zich melden bij Limburg Marketing.
  
Iedere locatie profiteert mee van de bekendheid die het project nu al, maar vooral ook in de toekomst met een zo groot aantal locaties zal gaan hebben. Temeer omdat de marketing middelen, die voor het project beschikbaar zijn met name vanaf de 2e helft van 2019 zullen worden ingezet, als er voldoende locaties zijn om het als volwaardige provinciale route weg te kunnen zetten. 

Contactgegevens

16 Nieuwe Archeo Route Limburg locaties erbij
Markt 17
6041 EL ROERMOND
Nederland